Empathic Habits test

 • Tijdens en voorafgaand aan een interview, ben ik mij bewust van de vooroordelen die ik heb over mijn respondent
  Not answered
 • Wanneer ik luister naar mijn respondent, kan ik herkennen over welke onderwerpen ik door moet vragen om mijn respondent te triggeren om meer informatie te delen
  Not answered
 • Tijdens interviews, kan ik makkelijk een gesprek gaande houden met mijn respondent
  Not answered
 • Wanneer ik respondenten zoek voor mijn interviews, weet ik hoe ik ze enthousiast kan krijgen om mee te doen
  Not answered
 • Tijdens interviews, zorg ik ervoor dat mijn respondent zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt
  Not answered
 • Wanneer ik interviews ontwerp, weet ik hoe ik ervoor kan zorgen dat het niet alleen waardevol is voor mij, maar ook voor de respondent
  Not answered
 • Wanneer ik interviews doe, weet ik wanneer ik genoeg bruikbare informatie heb verzameld
  Not answered
 • Tijdens interviews, controleer ik of ik de antwoorden van mijn respondent goed heb begrepen
  Not answered
 • Tijdens interviews, ben ik mij bewust van mijn eigen gedrag
  Not answered
 • Wanneer ik het niet eens ben met mijn respondent, kan ik mijn mening voor me te houden
  Not answered
 • Tijdens interviews kan ik makkelijk uitvinden welke motieven er achter het gedrag van mijn respondent liggen
  Not answered
 • Ik ben mij bewust van mijn eigen krachten en valkuilen bij het doen van interviews
  Not answered
 • Ik kan me goed voorstellen welke emoties mijn respondent zouden kunnen voelen in de verschillende situaties die relevant zijn voor mijn project
  Not answered
 • Tijdens interviews kan ik de situatie/ervaring van mijn respondent tot in detail inbeelden
  Not answered
 • Tijdens interviews, laat ik mijn respondent volledig uitpraten
  Not answered
 • Tijdens interviews, pas ik mijn houding en woorden aan, aan wat de respondent nodig heeft
  Not answered
 • Tijdens interviews, ben ik mij bewust van mijn eigen gedachten
  Not answered
 • Tijdens interviews ben ik mij ervan bewust op welke vlakken de belevingswereld van mijn respondent overeenkomt met die van mij
  Not answered
 • Ik kan makkelijk verbanden vinden tussen antwoorden van een respondent en de informatie die ik eerder over deze respondent heb verzameld
  Not answered
 • Ik vind het makkelijk om in te beelden hoe mijn respondenten zich zouden gedragen bij het gebruik van mijn ontwerp en/of toepassing van mijn advies
  Not answered
 • Tijdens interviews, let ik ook op informatie die mijn idee(├źn) ontkracht
  Not answered
 • Tijdens interviews, kan ik mijn vooroordelen en aannames opzij zetten
  Not answered
 • Tijdens en/of voorafgaand aan interviews, leg ik mijn respondent duidelijk uit wat er gaat gebeuren tijdens het interview
  Not answered
 • Tijdens en voorafgaand aan een interview, ben ik mij bewust van de aannames die ik heb over mijn respondent
  Not answered
 • Tijdens interviews let ik erop dat mijn vragen niet sturend zijn
  Not answered
 • Voordat ik interviews doe, weet ik welke mensen ik het best kan uitnodigen om zo nuttig mogelijke informatie te verzamelen
  Not answered
 • Tijdens interviews, houd ik mijn eigen mening voor me
  Not answered
 • Ik kan me goed voorstellen hoe mijn respondent zich zou kunnen gedragen in verschillende situaties die relevant zijn voor mijn project
  Not answered
 • Tijdens interviews, sta ik ervoor open om mijn mening over mijn respondent aan te passen
  Not answered
 • Tijdens interviews weet ik hoe ik de belangrijkste behoeftes van mijn respondent kan vinden
  Not answered
 • Wanneer mijn respondent een situatie beschrijft, kan ik die situatie duidelijk inbeelden
  Not answered
 • Ik herken makkelijk op welke vlakken de belevingswereld van mijn respondent verschilt en overeenkomt met die van mij
  Not answered
 • Wanneer mijn respondent een situatie beschrijft, kan ik me voorstellen hoe ik die situatie zelf zou ervaren
  Not answered
 • Voordat ik een interview start, weet ik precies naar welke informatie ik op zoek ben en waarom
  Not answered
 • Ik kan makkelijk herkennen wanneer er een diepere laag van informatie verstopt zit achter een antwoord van mijn respondent
  Not answered
 • Tijdens interviews, geef ik mijn respondent ruim de tijd om mijn vragen te beantwoorden
  Not answered
 • Ik kan makkelijk verbanden vinden tussen de (verschillende) behoeftes van twee of meer van mijn respondenten
  Not answered
 • Tijdens interviews, ben ik mij bewust van mijn eigen emoties
  Not answered
 • Tijdens interviews, ben ik mij bewust van de invloed die mijn aannames hebben op de manier waarop ik de antwoorden van mijn respondent interpreteer
  Not answered
 • Tijdens interviews, kan ik stiltes laten vallen
  Not answered
 • Ik kan me goed voorstellen waarom mijn respondent bepaalde emoties voelt
  Not answered
 • Wanneer ik interviews doe, weet ik wanneer nog niet genoeg informatie heb verzameld om mee te kunnen werken
  Not answered
 • Tijdens interviews ben ik mij ervan bewust op welke vlakken de belevingswereld van mijn respondent verschilt met die van mij
  Not answered
 • Ik kan makkelijk uitvinden welke behoeftes van mijn verschillende respondenten met elkaar overeenkomen en verschillen
  Not answered
 • Ik kan me goed voorstellen waarom mijn respondent bepaald gedrag vertoont
  Not answered
 • Tijdens interviews, kan ik aflezen aan het gedrag van mijn respondent of ik mijn interviewopzet moet aanpassen
  Not answered
 • Wanneer een interviewopzet bedenk, weet ik hoe ik het zo kan inrichten dat mijn respondent zich volledig durft te uiten
  Not answered
 • Ik vind het makkelijk om het gedrag van mijn respondenten te voorspellen aan de hand van hun belevingswereld
  Not answered
 • Tijdens interviews ga ik door tot ik de diepst liggende motieven van mijn respondent heb gevonden
  Not answered
 • Ik vind het makkelijk om het gedrag van mijn respondenten te verklaren aan de hand van hun belevingswereld
  Not answered